Naše heslo:

„Když chceš zářit, musíš být vidět!“


Seznamte se:

Jmenuji se Jakub Pavelka a už od základní školy mě baví vše, co se točí kolem médií. K natáčení a fotografování mě přivedla učitelka na základní škole, která do toho byla stejně zapálená, jako jsme byli my. Od té doby se sám učím od nejrůznějších lidí a vyzvídám. Domlouvám si stáže a poznávám nové věci a technologie. Zjišťuji, co se lidem líbí…

Tím vším se snažím přispět tomu, aby naše práce byla nejen vidět a líbila se, ale aby měla také duši.

Postupem času poznávám nové lidi, kteří do svých prací dávají stejné nadšení, jako já a tak s nimi začínám spolupracovat. Od některých se učím, některým dávám novou příležitost i nové zkušenosti. Spojuji všechny maličkosti do jedné skupiny tak, aby se všech dalo náležitě využít a my vám tak mohli něco nabídnout.


Protože dohromady jsme Tvůrčí skupina Jakuba Pavelky!